Saturday, December 03, 2016

Hjemmegående kvinder og kontanthjælpHører på nyhedene  at indvandrer-kvinder der ikke går i arbejd vil miste sin kontanthjælp. FÅR DE KONTANTHJÆLP??? Hvorfor det?? Får Danske, gifte hjemmegående kvinder også kontanthjælp?? Nei, det tror jeg ikke . . . 
Det er da et frit valg om en av ægteparene ønsker at være hjemmegående for selv at tag sig af sine egne børn og hjem. I mellemøsten er det vanlig at kvinder er hjemmegående, de har derfor ingen uddannelse og det hører også med til dem's kultur at én av forældrene er hjemmegående da de ikke har det børnehave-system som vi har. 
Forstår jeg det nu korrekt , at i Danmark er gifte kvinder FORPLIGTET til at gå i arbejd? Er det forbudt at være hjemmegående? Har man ikke et frit valg om man ønsker at arbejde eller ikke, når man er gift og har flere børn?
Her ser vi igen et misbrug at social-omsorgens penge, og det store forskel der gøres mod indflyttere som ikke har gjort noget for Danmarks velfærd... og våre egne som har gjort og gør sit bedste for Danmark, men som hele tiden får sine økonomiske midler afskåret, fordi det menes at de snyder på staten. 
Det er denne form for uretfærdighed der SKABER racisme. Hvordan kan det være at de som arbejder i social-omsorgen har så snæver tankegang, indsyn i reelle livs-forhold i de forskeldige kulturer, og kan heller ikke forstå at yde hjælp til indvandrere i forhold til hvad Danske social-klienter får??? Hvorfor er Danske social-klienter dårligere stillet end indvandrere?
I mit barndomshjem i Norge, så var det min FAR der var hjemmegående og min mor der arbejdet. Min far fik heller ikke nogen kontanthjælp. 
Vi hyler om at vi lever i et frit land her i Danmark og har værdens største frihed. . . Men vi har ikke den frihed at selv tag vare på våre egne børn hvis vi ønsker det. Vi er FORPLIGTET at gå i arbejd.
Dette viser også hvad hjemmegående kvinders værdi er hvis man er Dansk. I har nul ~ 0 ~ værdi kvider!!! Det andses ikke som arbejd at tag vare på egne børn og hjem. 

Hvad er dit syn på sagen??