Saturday, December 03, 2016

Hjemmegående kvinder og kontanthjælpHører på nyhedene  at indvandrer-kvinder der ikke går i arbejd vil miste sin kontanthjælp. FÅR DE KONTANTHJÆLP??? Hvorfor det?? Får Danske, gifte hjemmegående kvinder også kontanthjælp?? Nei, det tror jeg ikke . . . 
Det er da et frit valg om en av ægteparene ønsker at være hjemmegående for selv at tag sig af sine egne børn og hjem. I mellemøsten er det vanlig at kvinder er hjemmegående, de har derfor ingen uddannelse og det hører også med til dem's kultur at én av forældrene er hjemmegående da de ikke har det børnehave-system som vi har. 
Forstår jeg det nu korrekt , at i Danmark er gifte kvinder FORPLIGTET til at gå i arbejd? Er det forbudt at være hjemmegående? Har man ikke et frit valg om man ønsker at arbejde eller ikke, når man er gift og har flere børn?
Her ser vi igen et misbrug at social-omsorgens penge, og det store forskel der gøres mod indflyttere som ikke har gjort noget for Danmarks velfærd... og våre egne som har gjort og gør sit bedste for Danmark, men som hele tiden får sine økonomiske midler afskåret, fordi det menes at de snyder på staten. 
Det er denne form for uretfærdighed der SKABER racisme. Hvordan kan det være at de som arbejder i social-omsorgen har så snæver tankegang, indsyn i reelle livs-forhold i de forskeldige kulturer, og kan heller ikke forstå at yde hjælp til indvandrere i forhold til hvad Danske social-klienter får??? Hvorfor er Danske social-klienter dårligere stillet end indvandrere?
I mit barndomshjem i Norge, så var det min FAR der var hjemmegående og min mor der arbejdet. Min far fik heller ikke nogen kontanthjælp. 
Vi hyler om at vi lever i et frit land her i Danmark og har værdens største frihed. . . Men vi har ikke den frihed at selv tag vare på våre egne børn hvis vi ønsker det. Vi er FORPLIGTET at gå i arbejd.
Dette viser også hvad hjemmegående kvinders værdi er hvis man er Dansk. I har nul ~ 0 ~ værdi kvider!!! Det andses ikke som arbejd at tag vare på egne børn og hjem. 

Hvad er dit syn på sagen??


Saturday, October 22, 2016

HAR I FÅET TRUSLER FRA JERES KREDITORER ?Troldhede Kraftvarmeværk        22-10-2016

Jeg har fået fra jer et trusselbrev som jeg overhoved ikke accepterer. Jeg skal simpelthen ha mig frabedt slige brev.

Når jeg har givet besked om at jeg efter at ha blevet pensionist ikke får mine penge før den 18. i hver måned, så har det sig slik at jeg umuligt kan betale noget som helst før jeg har fået mine penge.

Men efter at ha ringet til alle mine kreditorer og fortalt dette er det INGEN AF JER, IKKE ÉN ENSTE EN AF JER der har den forståelse eller er omgængelig nok til at omgøre indbetalingsdatoen så det passer med mine indtægter.

Alle skal ha sine penge den 1. i måneden, enten jeg haver penge eller ikke. Det I alle siger ; Så er det mit problem hvis jeg ikke har penge på datoen.

Hvor i Helvede kommer I fra???

På toppen af ubegrundet "døds-trussel med ladet pistol” mod hovedet, så skal I også informere alle kanaler om at jeg ikke kan betale til dato fordi jeg ikke får min indtægt før midt i måneden og derfor er en lort af en person som ingen skal ha tillid til.

Derfor gør jeg nå det samme og sender en kopi af dette brev og brevet fra jer og poster på facebook, twitter, LinkedIn og min blogg.

Alle skal vide hvordan man bliver behandlet af kreditorer, stat og kommune i Danmark.
Ingen skal tro at de er alene om at få slige trusselbrev i posten.  

Regningen blev betalt samme dag som mine indtægter viste sig på min konto.

Må I ha en helvedes dag.

Kirsten Namskau
Thursday, September 01, 2016

Skal Muslimer ha Jule-hjælp?


Jeg ser at diskussionen om hvorvidt muslimer skal ha jule-støtte eller ikke, siden de ikke fejrer Jul, er på gang.
Da stiller jeg spørgsmålet: “ Holder de Ramadan-bespisning til de fattige og hjemløse?”
Det er nemlig slik i den Islamske tro, at den dagen Ramadan afsluttes, så skal ALLE muslimer, muslimske forretninger og bedrifter bespise de hjemløse.
Det er det Ramadan handler om. . . Det å føle på egen krop hvordan det er å gå sulten og ikke ha muligheden til å spise sig mæt.
Da annonceres det i avisene hvor de fattige og hjemløse (her i Danmark, betyder det også de fattige og hjemløse dansker) kan komme å spise og hvad de vil få serveret gratis. Og maden SKAL indeholde kød eller fisk og indeholde hovedret og dessert.
(Alle muslimer i muslimske lande, er med på at betale for dette idet de ikke får tilbage vekslepenge i forretninger når de går for at handle. Her i Danmark vil det istedet så være repræsenteret ved den Ramadan-støtte de får. Derfor bør denne Ramadan-støtte ikke være individuelt, men blive givet som en “blok-støtte” til forretninger, moskeer, bolig-forretninger som er udlejere til muslimske ghettoer og de sociale grupper som plejer å være hjælpe/støtte-gruppe til muslimer, muslimske skoler og indvandrer-lejrene. )
Så efter min mening, så skal de ikke ha Jule-hjælp, men Ramadan-hjælp og så skal det også kræves at de følger den Islamske tro og kultur og at pengene bliver brugt til å bespise de fattige og hjemløse.
Hvis de ikke bespiser de fattige og hjemløse, så skal de heller ikke ha nogen hjælp, hverken til Jul eller Ramadan.

Thursday, August 18, 2016

Effekten af de politiske indstramninger


Jeg sidder og hører på nyhederne at patienter får beroligende midler så sygeplejerne får tid til at gøre andre ting. 

Hvorfor er det ikke én eneste person som går på det som er det VIRKELIGE problem? Det virkelige problem er at det er for få ansatte, og det er det på grund af økonomisk sparing og indstramninger som er et krav fra politikerne. 

Nå er det på tide at POLITIKERNE tager ansvar for EFFEKTEN af hvad de gør og de indstramninger de på-kræver kommunerne. 

Dette gælder både sygehus, ældre-center, børnehaver og skoler. 

Det er de forkærte steder og kræve indstramninger. 

I skal huske på at I selv kan også blive syg, dine forældre kan måske også trænge et plejehjem og dine børn eller børnebørn skal også på skolen, vuggestue eller børnehave.


Wednesday, July 20, 2016

Hønsegården.dk er useriøs

            Åbent brev til . . .

Hønsegården.dk
V/ Michael Mønster

Jeg skriver for å prøve å få dig til at forstå det raseri som i disse dager bygger sig op mod dig.
Det er farlig når denne type raseri bygger sig op mod én person. . . Det kan ødelægge både dig og din business.
Når du driver business på denne måde så er du nødt til at være noget mere seriøs.
Det er helt forståelig at for at når du holder priserne så lave, så er det fordi du driver det alene, og ære være dig for det. (Har du ingen samboer, børn eller forældre som kan hjælpe dig?)

Saken er at når nogen sender ind en bestilling, e-mail, SMS eller prøver at ringe, så er du nødt til at i det mindste at svare!
Hvis du ikke har tid, så andskaf en automatisk e-mail - telefon -SMS - svarer, og du er nødt til at kronologisere bestillingerne, hvor beskeden er at “bestillingen er modtaget men ventetiden på levering er . . . . “
Og så må du levere efter den orden bestillingerne er kommet ind. Om ventetiden er 3 år. . . Helt i orden . . . Bare man får besked.

Du må slett ikke bare afbrænde kunder på den måde du gør. Plutselig er det mange afbrændte nok til at; når de begynner at reagere på din useriøse måde at behandle folk på, så kommer det skred af reaktioner som vil ødelægge både dig og din business.
Hvis du mener at du kan gøre som du vil, fordi du er i TV og tager kun de bestillinger som du mener passer dig bedst, så må du lukke din hjemmeside, facebook og landsdækkende avertidsement. Da må du kun avertere i lokale aviser.
Det hjælper ikke om du er god til ord og kan snakke dig ud af én kritik. Pludselig er der for mange kritikere til at du kan snakke dig ud af det.

Selv er jeg pensionist og har sparet i mange år til at få råd til høns, jeg laget til et passende sted i min have til at sætte op hønsegården, og har hentet information, både boglig og regleværk fra kommunen for at være godt forberædt til disse høns . . .

Men jeg er én af dem du har avbrændt. Ikke tager du telefonen, ikke svarer du på hværken e-mails eller SMS. Jeg bestilte første gang i April 2016 og siden genbestilt 3 gange, men når jeg hører andre har ventet i flere år og du ikke en gang kontakter dem, så forståer jeg at der bliver ingen høns på mig. . . Jeg er ikke god nok for dig.
Det føles som om jeg har mistet et barn . . . Som du har dræbt.

Men jeg er den person, slike som dig helst ikke bør komme i kontakt med, for jeg fortæller om det til alle, jeg har kontaktet både DR1 og TV2 fri / frihuset og fortalt om alle de du brænder af. Jeg kommer til at skrive om det på min facebook, i min blogg, på twitter og Linkeind og i avisen. Og hvad værre er, nå kan du ikke gøre det godt igen, for nå har jeg brugt pengerne på noget andet.

Kirsten Namskau

Saturday, June 25, 2016

Livstidsdom på sladder og bagvaskelser


Arne syge 123
www.bt.dk

Læg mærke til . . . Der er ikke fundet NOGEN konkrete beviser, hendes DNA er ikke fundet i forbindelse med mordene, heller ikke hendes fingeraftryk.
Så bliver hun altså dømt til livsvarig fængsel på løgner, sladder og bagvaskelser af selvgode, jalouxe kollegaer.
Det MÅ ha været nogens DNA og fingeraftryk i forbindelse med mordene. HVEMS????? Det er DEN personen som er ansvarlig. Måske var det ikke personens vagt, personen var der KUN for at ødelægge Chistina's liv.
Læg mærke til at FAKTA er ikke så vigtig, når det gælder at ødelægge en person's liv.
Det vet alle som har været udsat for mobning på arbejdspladsen.


Thursday, February 11, 2016

Hver anden immigrant skal i arbejd.

Af Kirsten Nour Namskau

Kan jeg komme med et forslag? Dette er at skabe arbejdspladser i et nøddeskal.

Nå skal vi først og fremmest huske på hvorfra disse flygtninge kommer, hvad slags arbejdsforhold kommer de fra, hvilke muligheder de havde i sit oprindelige land og hvordan de selv plejede at behandle hverandre der de kom fra.

Jeg selv blev opdraget til av min far (in Norge) at alt arbejd er et respektabelt arbejd såfremt det ikke er kriminelt. Dette har jeg også videreført til mine børn. Jeg har selv haft nytte af denne vished hele mit liv. Derfor har jeg også været indenfor mange yrker og arbejds-situationer i livet og blevet omskoleret mange gange.

Jeg har boet i Midtøsten i mange år, også arbejdet der og kender arbejds-moralen, arbejds-tilbuddet og mulighederne.

Derfor vil jeg, uden skam, foreslå at følgende arbejd oprettes til flygtningene, til de omsider kan sproget og er omskoleret til et yrke de kan søge, på lig linje som alle andre.
1)   
Gadefejer  og luge ukrudt på fortove om sommeren, og måge sne om vinteren (både vej og fortav)
2)    
Som offentlige gartnere som holder midt-rabatter og alle offentlige grønne pletter fine.
3)    
Som rengøringspersonel til hvem som helst der ønsker hjælp til almindelig rengøring i huset. Ansat af kommunen, så hvem som helst (ældre, syge, familier  og andre) som ønsker hjælp i huset kan ringe kommunen og gøre en aftale.
4)   
Lege-tanter i børnehaver, vuggestuer, børnehjem.
5)   
Ekstra visevært på skoler som også skal være inspicerende vagt i skolegården i fri -minutterne.   
6)    
En ”hjælpende hånd” i maler-branchen, snedker-branchen, murer-branchen el.l.
7)   
Større antal Rengørings-assistenter på sygehusene
8)   
I tillæg skal de regelmæssig blive sendt på sprog-kurser og omskolerings-kurser, hvis de ikke har haft arbejd i hjemlandet, eller opdaterings-kurser i det yrket de mener de allerede er uddannet i fra hjemlandet.

Det de får i salær er det de ville ha fået i kontanthjælp og salæret får de af kommunens borgerservice. Dette er også kun ifølge den almindelige Danske  lov.

Det er hvad alle vi andre Dansker må, hvis vi kommer på kontanthjælp eller syge-dagpenge.

Da jeg brak mit ben og efterfølgende også måtte få ny hofte, fik jeg syge-dagpenge. Så kom jeg med i en opsigelses-runde og fik dagpenge fra fagforeningen. Under hele den tiden jeg fik penge fra kommunen blev jeg, og alle andre med mig, kontinuerlig sendt på ”hovedløse” kurser som ingenting gav, (jeg tror jeg gik på 3 kurser i hvordan man skriver en ansøgning f.eks.) og sendt til forskellige arbejds-pladser hvor man arbejdet uden løn fordi lønnen var det man fik i dagpenge, (og man skulde arbejde for at få de dagpenge) 
Derfor var vi forpligtet til at gå på disse kurser og til disse arbejdspladser, ellers mistet vi retten til dag-penge.

Her kunde udlændingene få nogle mere værdifulde kurser som virkelig gav dem en uddannelse og sprog-oplæring.

Efterfølgende er det op til hver enkelt udlænding hvordan de bruger den lærdom de får. . . Som alle os andre også må efter endt skolegang og uddannelse.
Dette giver en god arbejds-moral og det bliver ikke mere kostbart for kommunerne eller landet, desuden gør de i hvert fald et stykke arbejd for de penge og hjælp de får. Og så føles det bedre og mere retfærdig overfor den Danske befolkning og nemmere også vil acceptere indvandrere.

Og husk. . . Der er ingen skam at arbejde, uanset hvad man gør, så længe det ikke er kriminelt..   

Der er så mange type arbejd som er blevet borte i vores velfærds-land. Lad os få dem tilbage. . . Under mottoet "Alle i arbejd" Det er bedre at hav én for meget på en arbejds-plads end én for lidt.Tuesday, February 09, 2016

Airforce vs. Humanitarian Purpose


What if we use $ 254 billion to humanitarian care . . .

And TV- collection - show to be used to airforce


LIDL OG PRISERBy Kirsten Nour Namskau

Jeg var i Lidl i dag og handlet lidt frugt. Jeg skulde ha nogle bananer og så at de havde tag selv bananer til kr. 1,95 pr stk. Og så havde de økologiske bananer i færdig-pakkede økologiske bananer i poser til kr. 7.95 pr ½ kg.
Når bananerne er lagt i pose man ikke har mulighed til at åbne og eventuelt dele på indholdet, forventer jeg at posen indeholder den mængde som tilsvaret prisen på skiltet. . .
De bananer man kunde købe enkeltvis var IKKE økologiske.
Da jeg kommer til kassen, skal jeg så betale kr 16,- for bananerne fordi posen indeholder 1 kg. Jeg påpeger at dette er til at snyde kunden og enten tvinge kunden til at købe mere end ønsket, eller at lure kunden til at tro at det der er i posen indeholder mængden der tilsvaret kr. 7,95.
Dette er IKKE i orden efter min mening.
En anden gang reklamerede de med røget lakseside til kr. 45,- pr ½ kg. Laksesiden var vakuum-pakket og lå i fryseren. Det er ingen mulighed til at åbne pakken og dele op en hel lakse-side. Så når det er skiltet slig . . . igen . . . så antager man at det er prisen på hele siden, (muligvis på tilbud fordi den snart går ud på dato eller lignende) Når jeg så kom til kassen skulle jeg betale kr. 120,- ! ! !
Detter er overhoved IKKE I ORDEN.
Man går ikke og vejer en vare som er færdigpakket, da man alligevel ikke kan dele på indholdet.
Den prisen der står i slige situationer bør og MÅ være på pakningen.
Altså;
Økologiske bananer i pose kr. 16,-
Hel lakse-side kr. 120,-
Det er slik seriøse forretninger priser sine varer, og det vinder de kunder på.
I det øjeblik kunden oplever at blive ført bag lyset med psykologiske priser for at få dem til at købe mere end de ønsket. . . så mister man lysten til at handle der og fortæller om oplevelsen til alle venner og bekendte, gerne også som mig, skriver om det i min blog, på facebook, twitter, Linkdin, og gerne i avisen. Og jeg håber I taber mange kunder på jeres måde at snyde kunden på. Det betaler sig IKKE at handle i LIDL hvis det ender med at man køber mere end man egentlig har råd med. Velbekomme.
Desuden skulde jeg ønske at Lidl også, som alle andre forretninger kunde anskaffe de små handle-kurver med hjul. Det er ikke altid man handler så meget at man trænger en af de store traller eller haver småpenge til at udløse en tralle. Men alligevel nok til at det er tungt at gå at bære på.
Eller hvad mener I andre???Sunday, January 31, 2016

"Jewellery Law" vs. Social welfare

By Kirsten Nour Namskau

They talk  so much these days  regarding refugees / immigrants and how they are treated on arrival and further developments.
What surprises me most is the politicians, who come with criticism of domestic austerity of the  refugee law, be it the number of refugees, border control and the so-called "necklace law".

The general Danish citizen has an opinion, so his case, they may not know how cash-help  from  the social welfare works against Danish nationals, so they talk with the heart and not of knowledge or with the head.

When a Danish national comes on cash-help from the social welfare,  he or she also have to sell everything they have of values ​​before they get anything from the municipality. Be it jewelry, fur, holiday-home, car, boat, designer clothing / shoes / furniture is to be sold to buy something cheaper. When all these conditions are met, you can get cash.
 Now that you have cash, you cannot spend neither the money nor time as you like. You cannot use the money to go to a restaurant, meals for guests or buy gifts to family and friends (either birthday or Christmas) nor having family or friends for an overnight stay or on holiday which requires feeding, (then they must pay separately), you cannot go on vacation or travel abroad (not even if it's to visit family. One must in case seek permission) Do not use taxi.

Have you told the authority that you are single / single parent, you risk getting a surprise visit from a "blanket lifter" that will check that conditions really are  as told and the number of children  is correct according to applicant.
These facts should the politicians know about before  they attack each other.
It is clear that we all want to help, but according to aid abilities and means. When we at the same time are complaining about  domestic austerity at the health-care sectors of society, we must begin to see the totality of what is happening and put things in perspective.

1)    When someone come as a refugee to Denmark, it should be expected that they respect the law and rules of the country. When they start at the border and put demands on where to live, what country they want to go to, decline to register, create riots and demonstrations and already here begin doing crimes. . . Even then, they should be sent back where they came from.

2)     When they speak to TV and newspapers about how paltry their conditions are and complain that they have to stay in tents. I have to say. . .  I agree with Inger Støjberg. . . "If the same type of tent is used for to house our soldiers when they are at war, then these kind of tents also are good enough for the refugees until one knows whether they will stay in the country at all.


3)     When they also claim to know their rights and are entitled to both money, housing, clothing and food, without even needed to perform . . . Then I have to ask;  What rights did they have where they came from ???

Hello. . . They  are not entitled to anything. They have not helped to provide for welfare in our country. We do the best we can . . . and if that is not good enough, then no one are stopping them from going back where they came from.

4)     When they now criticize that they need to deliver all valuables, then it's just according to ordinary Danish law in Denmark, you must follow to get cash.

5)     One call up on how terribly it is that they cannot get their family reunion
before after 3 years. . . . I will here point out  this fact that they must ha assessed this before they left home and talked to the family about this problem. They cannot have taken this journey completely "blue-eyed".

Moreover, there are many others (Danish)people who also see their children rarely. Ex. Divorce leads many times to one party does not see his children as often as desired. Sailors see his kids many times only once in the year. Many diseases requires that you refrain from your children, forced withdrawal of children from parents where you risk getting only 1 hour each 14.dag with the child under supervision, so you cannot even take them to Zoo or do anything else that is quality time, correctional-stay (if you are in jail) requires that you might not get to see your children for years. . . . (Only to name some conditions)
We cannot begin to romanticize the refugees. They have made a choice, and they must stand by it. It should not be the case that it is we who must take all the problems for them.

And when they were granted residence permits, it is they who must abide our law and rules. . . It is not we who must change by their laws and rules, religion and culture. They are not entitled to the river of money to build mosque, temple or synagogue, even if we have freedom of religion, so anyone can practice his religion in silence. They should, like all other "Christian" groups, get the money they need from the members of the religion and build or rent housing for the purpose.

I have never heard per example that The Jehovas Witnesses receive State funding to build “house of devotion”  and subsidizes  to ongoing renovations, or the 7-days Saints (The Mormons), the Pentecostal Brethren, Adventists, Asa-believer, atheist community or any other religious group, as is customary here, has been given any State support / subsidizes to follow their  religion. (It's possible I'm wrong)

If these people want to be in Denmark, they must also accept that they are treated as usual Dane at the various offices. They should not be given specialized treatment. . . It leads to racial discrimination.

The artist Ai Weiwei draws its exhibition back, he about  that. . . He knows nothing about  Danish legislation and regulations, and he is the last who should  try to set up rules for how and what Denmark should do.

When it comes to all the criticism from other countries, then I ask simply: "What makes these countries better for the refugees coming to their country?"

Has China received any refugees? Will China, the US and other countries allow refugees who had come to them, free schooling for children, free medical care, help with  the housing and get money for furniture and food without refugees themselves give something back? Free education to get work, free language course to learn the country's language? Soft transition to new work and providing them with state funds to build mosques, temples or synagogues so they can enjoy their individual religions and to start businesses to sell their special food? I just ask ???

Not to talk about Kofi Annan. . . Why does he interfere?? Does he know Danish legislation and regulations? How do immigrants to the African continent get if anyone comes to the Ivory Coast, Nigeria, Ghana, Tanzania, Kenya or South Africa ???
Or is his criticism to ensure that refugees from these countries can demand anything they want, when they come as refugees to Europe, because your own country is hell ??
No, Kofi Annan. . . Clean up your own ranks before you criticize Denmark.

They, who criticize Denmark, should be ashamed. Denmark is a small country, and in relation to its size and population, the country and the individual citizen give A LOT! !
We have nothing to be ashamed of. . . We give what we have physically, mentally and financially, both individually as citizens and stately.
Politicians grant as much as they think is reasonable in relation to what each Danish citizen receives, and as much they believe they can defend against its own citizens.

I am not against helping the refugees, but we must not let other countries decide what to do and how much we should give financially.

Each country should put its own house in order before they start criticizing Denmark.
Now it turns out as well that Sweden also is going to reject many of the refugees and send them back to where they came from. It will be interesting to see how much criticism they get for that act and from which country.

There is also a limit to how much you have available when it comes to help.
And what about Greece??? They pierced the rubber boats with refugees and was the cause of many drowned. . . That is how interested they were in to help.

Moreover, dear Danish citizen. . . I can ask. . . How many in your circle is an immigrant? It is like this,  when they have obtained a residence permit and a place to stay, then they must also be integrated, which means that they must infiltrated and mingle with the Danish population and have Danish friends and acquaintances. Children must also circumvent the children of immigrants and have friends among them.

How big is this opportunity when they get clustered together in ghettos, as the immigrants themselves say is a dangerous place to live or move into if one is a Dane?
I saw a program on TV about immigrants, where the program director and cameraman were to visit a ghetto. When they entered the area, the immigrant told the cameraman; "Here, do not shoot, because then we have problems." What kind of message is this to give a Dane?? We live in a free country and it is not an immigrant who will decide where we can be and what we are allowed to do in our own country.

There are both positive and negative sides by receiving immigrants, and unfortunately it is always like, that it is the difficult ones and criminals who destroy the opportunities for the rest.  It is like this in all situations, at all levels.
We must also be careful that we do not end up as hypocrites, just to give a great picture of the country outward to the world, while we were not actually so excited about these new arrivals.

Can I ask, how many times have you invited an immigrant to a birthday party, celebration or a new year's party?

Why is a residential area, less valued and fell in price if immigrants live in the area?
Why do we criticize their way of dressing, head dress, use of the burqa and nigab?
Is it only we who live in a free country and can dress like we want or go naked for that matter, while immigrants' demands to go dressed like us, and use bikini at the beach? Why is a Muslim swimsuit that looks like a diving suit with hood and long legs,  not accepted at the public baths?

Why are they called "perkere", "pakkis", "negro buns" and "monkeys". . . Even by the police. . . (although they deny it,  the rest of us know its true.)?
Why is it that we think it is an immigrant who is the culprit, every time it happens something, or often is the first we assume in every case?

Is it because we think it's good and it's just our manner and way to welcome them?

BE HONEST TO YOUSELF NOW. . You can lie to anybody to give the impression that you are not one of them that have anything against immigrants. . . But think carefully and "see" deep inside yourself to find the truth now. 

If we want to welcome them into our country, we must also treat them with respect and welcome them into our lives. Do we really ?? I just ask.