Saturday, October 22, 2016

HAR I FÅET TRUSLER FRA JERES KREDITORER ?Troldhede Kraftvarmeværk        22-10-2016

Jeg har fået fra jer et trusselbrev som jeg overhoved ikke accepterer. Jeg skal simpelthen ha mig frabedt slige brev.

Når jeg har givet besked om at jeg efter at ha blevet pensionist ikke får mine penge før den 18. i hver måned, så har det sig slik at jeg umuligt kan betale noget som helst før jeg har fået mine penge.

Men efter at ha ringet til alle mine kreditorer og fortalt dette er det INGEN AF JER, IKKE ÉN ENSTE EN AF JER der har den forståelse eller er omgængelig nok til at omgøre indbetalingsdatoen så det passer med mine indtægter.

Alle skal ha sine penge den 1. i måneden, enten jeg haver penge eller ikke. Det I alle siger ; Så er det mit problem hvis jeg ikke har penge på datoen.

Hvor i Helvede kommer I fra???

På toppen af ubegrundet "døds-trussel med ladet pistol” mod hovedet, så skal I også informere alle kanaler om at jeg ikke kan betale til dato fordi jeg ikke får min indtægt før midt i måneden og derfor er en lort af en person som ingen skal ha tillid til.

Derfor gør jeg nå det samme og sender en kopi af dette brev og brevet fra jer og poster på facebook, twitter, LinkedIn og min blogg.

Alle skal vide hvordan man bliver behandlet af kreditorer, stat og kommune i Danmark.
Ingen skal tro at de er alene om at få slige trusselbrev i posten.  

Regningen blev betalt samme dag som mine indtægter viste sig på min konto.

Må I ha en helvedes dag.

Kirsten Namskau
Thursday, September 01, 2016

Skal Muslimer ha Jule-hjælp?


Jeg ser at diskussionen om hvorvidt muslimer skal ha jule-støtte eller ikke, siden de ikke fejrer Jul, er på gang.
Da stiller jeg spørgsmålet: “ Holder de Ramadan-bespisning til de fattige og hjemløse?”
Det er nemlig slik i den Islamske tro, at den dagen Ramadan afsluttes, så skal ALLE muslimer, muslimske forretninger og bedrifter bespise de hjemløse.
Det er det Ramadan handler om. . . Det å føle på egen krop hvordan det er å gå sulten og ikke ha muligheden til å spise sig mæt.
Da annonceres det i avisene hvor de fattige og hjemløse (her i Danmark, betyder det også de fattige og hjemløse dansker) kan komme å spise og hvad de vil få serveret gratis. Og maden SKAL indeholde kød eller fisk og indeholde hovedret og dessert.
(Alle muslimer i muslimske lande, er med på at betale for dette idet de ikke får tilbage vekslepenge i forretninger når de går for at handle. Her i Danmark vil det istedet så være repræsenteret ved den Ramadan-støtte de får. Derfor bør denne Ramadan-støtte ikke være individuelt, men blive givet som en “blok-støtte” til forretninger, moskeer, bolig-forretninger som er udlejere til muslimske ghettoer og de sociale grupper som plejer å være hjælpe/støtte-gruppe til muslimer, muslimske skoler og indvandrer-lejrene. )
Så efter min mening, så skal de ikke ha Jule-hjælp, men Ramadan-hjælp og så skal det også kræves at de følger den Islamske tro og kultur og at pengene bliver brugt til å bespise de fattige og hjemløse.
Hvis de ikke bespiser de fattige og hjemløse, så skal de heller ikke ha nogen hjælp, hverken til Jul eller Ramadan.

Thursday, August 18, 2016

Effekten af de politiske indstramninger


Jeg sidder og hører på nyhederne at patienter får beroligende midler så sygeplejerne får tid til at gøre andre ting. 

Hvorfor er det ikke én eneste person som går på det som er det VIRKELIGE problem? Det virkelige problem er at det er for få ansatte, og det er det på grund af økonomisk sparing og indstramninger som er et krav fra politikerne. 

Nå er det på tide at POLITIKERNE tager ansvar for EFFEKTEN af hvad de gør og de indstramninger de på-kræver kommunerne. 

Dette gælder både sygehus, ældre-center, børnehaver og skoler. 

Det er de forkærte steder og kræve indstramninger. 

I skal huske på at I selv kan også blive syg, dine forældre kan måske også trænge et plejehjem og dine børn eller børnebørn skal også på skolen, vuggestue eller børnehave.


Wednesday, July 20, 2016

Hønsegården.dk er useriøs

            Åbent brev til . . .

Hønsegården.dk
V/ Michael Mønster

Jeg skriver for å prøve å få dig til at forstå det raseri som i disse dager bygger sig op mod dig.
Det er farlig når denne type raseri bygger sig op mod én person. . . Det kan ødelægge både dig og din business.
Når du driver business på denne måde så er du nødt til at være noget mere seriøs.
Det er helt forståelig at for at når du holder priserne så lave, så er det fordi du driver det alene, og ære være dig for det. (Har du ingen samboer, børn eller forældre som kan hjælpe dig?)

Saken er at når nogen sender ind en bestilling, e-mail, SMS eller prøver at ringe, så er du nødt til at i det mindste at svare!
Hvis du ikke har tid, så andskaf en automatisk e-mail - telefon -SMS - svarer, og du er nødt til at kronologisere bestillingerne, hvor beskeden er at “bestillingen er modtaget men ventetiden på levering er . . . . “
Og så må du levere efter den orden bestillingerne er kommet ind. Om ventetiden er 3 år. . . Helt i orden . . . Bare man får besked.

Du må slett ikke bare afbrænde kunder på den måde du gør. Plutselig er det mange afbrændte nok til at; når de begynner at reagere på din useriøse måde at behandle folk på, så kommer det skred af reaktioner som vil ødelægge både dig og din business.
Hvis du mener at du kan gøre som du vil, fordi du er i TV og tager kun de bestillinger som du mener passer dig bedst, så må du lukke din hjemmeside, facebook og landsdækkende avertidsement. Da må du kun avertere i lokale aviser.
Det hjælper ikke om du er god til ord og kan snakke dig ud af én kritik. Pludselig er der for mange kritikere til at du kan snakke dig ud af det.

Selv er jeg pensionist og har sparet i mange år til at få råd til høns, jeg laget til et passende sted i min have til at sætte op hønsegården, og har hentet information, både boglig og regleværk fra kommunen for at være godt forberædt til disse høns . . .

Men jeg er én af dem du har avbrændt. Ikke tager du telefonen, ikke svarer du på hværken e-mails eller SMS. Jeg bestilte første gang i April 2016 og siden genbestilt 3 gange, men når jeg hører andre har ventet i flere år og du ikke en gang kontakter dem, så forståer jeg at der bliver ingen høns på mig. . . Jeg er ikke god nok for dig.
Det føles som om jeg har mistet et barn . . . Som du har dræbt.

Men jeg er den person, slike som dig helst ikke bør komme i kontakt med, for jeg fortæller om det til alle, jeg har kontaktet både DR1 og TV2 fri / frihuset og fortalt om alle de du brænder af. Jeg kommer til at skrive om det på min facebook, i min blogg, på twitter og Linkeind og i avisen. Og hvad værre er, nå kan du ikke gøre det godt igen, for nå har jeg brugt pengerne på noget andet.

Kirsten Namskau

Saturday, June 25, 2016

Livstidsdom på sladder og bagvaskelser


Arne syge 123
www.bt.dk

Læg mærke til . . . Der er ikke fundet NOGEN konkrete beviser, hendes DNA er ikke fundet i forbindelse med mordene, heller ikke hendes fingeraftryk.
Så bliver hun altså dømt til livsvarig fængsel på løgner, sladder og bagvaskelser af selvgode, jalouxe kollegaer.
Det MÅ ha været nogens DNA og fingeraftryk i forbindelse med mordene. HVEMS????? Det er DEN personen som er ansvarlig. Måske var det ikke personens vagt, personen var der KUN for at ødelægge Chistina's liv.
Læg mærke til at FAKTA er ikke så vigtig, når det gælder at ødelægge en person's liv.
Det vet alle som har været udsat for mobning på arbejdspladsen.


Thursday, February 11, 2016

Hver anden immigrant skal i arbejd.

Af Kirsten Nour Namskau

Kan jeg komme med et forslag? Dette er at skabe arbejdspladser i et nøddeskal.

Nå skal vi først og fremmest huske på hvorfra disse flygtninge kommer, hvad slags arbejdsforhold kommer de fra, hvilke muligheder de havde i sit oprindelige land og hvordan de selv plejede at behandle hverandre der de kom fra.

Jeg selv blev opdraget til av min far (in Norge) at alt arbejd er et respektabelt arbejd såfremt det ikke er kriminelt. Dette har jeg også videreført til mine børn. Jeg har selv haft nytte af denne vished hele mit liv. Derfor har jeg også været indenfor mange yrker og arbejds-situationer i livet og blevet omskoleret mange gange.

Jeg har boet i Midtøsten i mange år, også arbejdet der og kender arbejds-moralen, arbejds-tilbuddet og mulighederne.

Derfor vil jeg, uden skam, foreslå at følgende arbejd oprettes til flygtningene, til de omsider kan sproget og er omskoleret til et yrke de kan søge, på lig linje som alle andre.
1)   
Gadefejer  og luge ukrudt på fortove om sommeren, og måge sne om vinteren (både vej og fortav)
2)    
Som offentlige gartnere som holder midt-rabatter og alle offentlige grønne pletter fine.
3)    
Som rengøringspersonel til hvem som helst der ønsker hjælp til almindelig rengøring i huset. Ansat af kommunen, så hvem som helst (ældre, syge, familier  og andre) som ønsker hjælp i huset kan ringe kommunen og gøre en aftale.
4)   
Lege-tanter i børnehaver, vuggestuer, børnehjem.
5)   
Ekstra visevært på skoler som også skal være inspicerende vagt i skolegården i fri -minutterne.   
6)    
En ”hjælpende hånd” i maler-branchen, snedker-branchen, murer-branchen el.l.
7)   
Større antal Rengørings-assistenter på sygehusene
8)   
I tillæg skal de regelmæssig blive sendt på sprog-kurser og omskolerings-kurser, hvis de ikke har haft arbejd i hjemlandet, eller opdaterings-kurser i det yrket de mener de allerede er uddannet i fra hjemlandet.

Det de får i salær er det de ville ha fået i kontanthjælp og salæret får de af kommunens borgerservice. Dette er også kun ifølge den almindelige Danske  lov.

Det er hvad alle vi andre Dansker må, hvis vi kommer på kontanthjælp eller syge-dagpenge.

Da jeg brak mit ben og efterfølgende også måtte få ny hofte, fik jeg syge-dagpenge. Så kom jeg med i en opsigelses-runde og fik dagpenge fra fagforeningen. Under hele den tiden jeg fik penge fra kommunen blev jeg, og alle andre med mig, kontinuerlig sendt på ”hovedløse” kurser som ingenting gav, (jeg tror jeg gik på 3 kurser i hvordan man skriver en ansøgning f.eks.) og sendt til forskellige arbejds-pladser hvor man arbejdet uden løn fordi lønnen var det man fik i dagpenge, (og man skulde arbejde for at få de dagpenge) 
Derfor var vi forpligtet til at gå på disse kurser og til disse arbejdspladser, ellers mistet vi retten til dag-penge.

Her kunde udlændingene få nogle mere værdifulde kurser som virkelig gav dem en uddannelse og sprog-oplæring.

Efterfølgende er det op til hver enkelt udlænding hvordan de bruger den lærdom de får. . . Som alle os andre også må efter endt skolegang og uddannelse.
Dette giver en god arbejds-moral og det bliver ikke mere kostbart for kommunerne eller landet, desuden gør de i hvert fald et stykke arbejd for de penge og hjælp de får. Og så føles det bedre og mere retfærdig overfor den Danske befolkning og nemmere også vil acceptere indvandrere.

Og husk. . . Der er ingen skam at arbejde, uanset hvad man gør, så længe det ikke er kriminelt..   

Der er så mange type arbejd som er blevet borte i vores velfærds-land. Lad os få dem tilbage. . . Under mottoet "Alle i arbejd" Det er bedre at hav én for meget på en arbejds-plads end én for lidt.Tuesday, February 09, 2016

Airforce vs. Humanitarian Purpose


What if we use $ 254 billion to humanitarian care . . .

And TV- collection - show to be used to airforce


LIDL OG PRISERBy Kirsten Nour Namskau

Jeg var i Lidl i dag og handlet lidt frugt. Jeg skulde ha nogle bananer og så at de havde tag selv bananer til kr. 1,95 pr stk. Og så havde de økologiske bananer i færdig-pakkede økologiske bananer i poser til kr. 7.95 pr ½ kg.
Når bananerne er lagt i pose man ikke har mulighed til at åbne og eventuelt dele på indholdet, forventer jeg at posen indeholder den mængde som tilsvaret prisen på skiltet. . .
De bananer man kunde købe enkeltvis var IKKE økologiske.
Da jeg kommer til kassen, skal jeg så betale kr 16,- for bananerne fordi posen indeholder 1 kg. Jeg påpeger at dette er til at snyde kunden og enten tvinge kunden til at købe mere end ønsket, eller at lure kunden til at tro at det der er i posen indeholder mængden der tilsvaret kr. 7,95.
Dette er IKKE i orden efter min mening.
En anden gang reklamerede de med røget lakseside til kr. 45,- pr ½ kg. Laksesiden var vakuum-pakket og lå i fryseren. Det er ingen mulighed til at åbne pakken og dele op en hel lakse-side. Så når det er skiltet slig . . . igen . . . så antager man at det er prisen på hele siden, (muligvis på tilbud fordi den snart går ud på dato eller lignende) Når jeg så kom til kassen skulle jeg betale kr. 120,- ! ! !
Detter er overhoved IKKE I ORDEN.
Man går ikke og vejer en vare som er færdigpakket, da man alligevel ikke kan dele på indholdet.
Den prisen der står i slige situationer bør og MÅ være på pakningen.
Altså;
Økologiske bananer i pose kr. 16,-
Hel lakse-side kr. 120,-
Det er slik seriøse forretninger priser sine varer, og det vinder de kunder på.
I det øjeblik kunden oplever at blive ført bag lyset med psykologiske priser for at få dem til at købe mere end de ønsket. . . så mister man lysten til at handle der og fortæller om oplevelsen til alle venner og bekendte, gerne også som mig, skriver om det i min blog, på facebook, twitter, Linkdin, og gerne i avisen. Og jeg håber I taber mange kunder på jeres måde at snyde kunden på. Det betaler sig IKKE at handle i LIDL hvis det ender med at man køber mere end man egentlig har råd med. Velbekomme.
Desuden skulde jeg ønske at Lidl også, som alle andre forretninger kunde anskaffe de små handle-kurver med hjul. Det er ikke altid man handler så meget at man trænger en af de store traller eller haver småpenge til at udløse en tralle. Men alligevel nok til at det er tungt at gå at bære på.
Eller hvad mener I andre???