Thursday, February 11, 2016

Hver anden immigrant skal i arbejd.

Af Kirsten Nour Namskau

Kan jeg komme med et forslag? Dette er at skabe arbejdspladser i et nøddeskal.

Nå skal vi først og fremmest huske på hvorfra disse flygtninge kommer, hvad slags arbejdsforhold kommer de fra, hvilke muligheder de havde i sit oprindelige land og hvordan de selv plejede at behandle hverandre der de kom fra.

Jeg selv blev opdraget til av min far (in Norge) at alt arbejd er et respektabelt arbejd såfremt det ikke er kriminelt. Dette har jeg også videreført til mine børn. Jeg har selv haft nytte af denne vished hele mit liv. Derfor har jeg også været indenfor mange yrker og arbejds-situationer i livet og blevet omskoleret mange gange.

Jeg har boet i Midtøsten i mange år, også arbejdet der og kender arbejds-moralen, arbejds-tilbuddet og mulighederne.

Derfor vil jeg, uden skam, foreslå at følgende arbejd oprettes til flygtningene, til de omsider kan sproget og er omskoleret til et yrke de kan søge, på lig linje som alle andre.
1)   
Gadefejer  og luge ukrudt på fortove om sommeren, og måge sne om vinteren (både vej og fortav)
2)    
Som offentlige gartnere som holder midt-rabatter og alle offentlige grønne pletter fine.
3)    
Som rengøringspersonel til hvem som helst der ønsker hjælp til almindelig rengøring i huset. Ansat af kommunen, så hvem som helst (ældre, syge, familier  og andre) som ønsker hjælp i huset kan ringe kommunen og gøre en aftale.
4)   
Lege-tanter i børnehaver, vuggestuer, børnehjem.
5)   
Ekstra visevært på skoler som også skal være inspicerende vagt i skolegården i fri -minutterne.   
6)    
En ”hjælpende hånd” i maler-branchen, snedker-branchen, murer-branchen el.l.
7)   
Større antal Rengørings-assistenter på sygehusene
8)   
I tillæg skal de regelmæssig blive sendt på sprog-kurser og omskolerings-kurser, hvis de ikke har haft arbejd i hjemlandet, eller opdaterings-kurser i det yrket de mener de allerede er uddannet i fra hjemlandet.

Det de får i salær er det de ville ha fået i kontanthjælp og salæret får de af kommunens borgerservice. Dette er også kun ifølge den almindelige Danske  lov.

Det er hvad alle vi andre Dansker må, hvis vi kommer på kontanthjælp eller syge-dagpenge.

Da jeg brak mit ben og efterfølgende også måtte få ny hofte, fik jeg syge-dagpenge. Så kom jeg med i en opsigelses-runde og fik dagpenge fra fagforeningen. Under hele den tiden jeg fik penge fra kommunen blev jeg, og alle andre med mig, kontinuerlig sendt på ”hovedløse” kurser som ingenting gav, (jeg tror jeg gik på 3 kurser i hvordan man skriver en ansøgning f.eks.) og sendt til forskellige arbejds-pladser hvor man arbejdet uden løn fordi lønnen var det man fik i dagpenge, (og man skulde arbejde for at få de dagpenge) 
Derfor var vi forpligtet til at gå på disse kurser og til disse arbejdspladser, ellers mistet vi retten til dag-penge.

Her kunde udlændingene få nogle mere værdifulde kurser som virkelig gav dem en uddannelse og sprog-oplæring.

Efterfølgende er det op til hver enkelt udlænding hvordan de bruger den lærdom de får. . . Som alle os andre også må efter endt skolegang og uddannelse.
Dette giver en god arbejds-moral og det bliver ikke mere kostbart for kommunerne eller landet, desuden gør de i hvert fald et stykke arbejd for de penge og hjælp de får. Og så føles det bedre og mere retfærdig overfor den Danske befolkning og nemmere også vil acceptere indvandrere.

Og husk. . . Der er ingen skam at arbejde, uanset hvad man gør, så længe det ikke er kriminelt..   

Der er så mange type arbejd som er blevet borte i vores velfærds-land. Lad os få dem tilbage. . . Under mottoet "Alle i arbejd" Det er bedre at hav én for meget på en arbejds-plads end én for lidt.No comments: